תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Thinking, Wisdom and Judiciousness

חשיבה, תבונה ושיקול דעת

Section:

מדור:

gray matter
gray cells
התאים האפורים
common sense
horse sense
שכל ישר
הגיון בריא
חושים בריאים
street wisdom
חוכמת חיים
think out of the box
see also:a change in mindset
חשיבה יצירתית
לצאת מהקיבָּעוֹן
open mind
ראש פתוח
:ראו גםראש גדול
write the book (As far as insurance is concerned, they wrote the book.)
אבי/אבות השיטה
הם המציאו את השיטה
train of thought
חוט המחשבה
lost his train of thought
lost the thread of her argument
איבד את חוט המחשבה
food for thought
חומר למחשבה
yardstick
benchmark
touchstone
measure something against...
אבן בוחן
tried and true (method)
(הלך ב/בחר ב)דרך המלך
הדרך שהוכיחה את עצמה
:בשונה מהלך בתלם, הלכה בדרך הישר
lost in thought
go into/be in a brown study
miles away
שקוע במחשבות/בהרהורים
שקועה בשַׂרעַפּים
תְפוּס שרעפים
put her thinking cap on
think through
give thought to/give it some thought
turn over in the mind
look/delve/search into
get to the bottom of (this)
examine closely
pore/mull/puzzle over
dwell/reflect on
הרהרה בדבר
הקדיש מחשבה ל…
התיישבה לחשוב על העניין
ירד לעומקם של דברים
ירדה לעומקו של דבר/עניין
התעמק בעניין/בנושא
נכנסה בעובי הקורה
הפך בדבר
חקרה ודרשה (בדבר)
ליבְּנו את הסוגייה
think (the) better of it
change her mind
have a change of heart
have second thoughts
see also:change her tune
נמלך בדעתו
(היתה לה) מחשבה שנייה
במחשבה שנייה
:ראו גםחזרה בה
account for something (His family circumstances can account for his behavior.)
הסביר/יכול להסביר את...
rack her brains
beat his brains out
שברה (לעצמה) את הראש
his cogs are turning
you can hear the wheels ticking/turning
שומעים את/איך הגלגלים מסתובבים לו בראש/במוח
come to mind
עלה ב/על דעתו
בא בליבה
עלה על ליבו
take account of
take into account
take it on board
הביא בחשבון
pros and cons
reasons for and against
הבעד והנגד
the other side of the coin
the flip side
the upside/downside
הצד השני של המטבע
:ראו גםיש לזה פנים לכאן ולכאן
do his homework
עשתה/הכינה שיעורי בית
learn her lesson
למד לֶקַח
moral lesson
מוסר השְכֵּל
it stands to reason
it makes sense
see also:it makes good sense
מתקבל על הדעת
הדעת נותנת
see fit to
מצאה לנכון
ראה לנכון
on the basis of
based on
על סמך
state of mind
הלוֹך רוח
take stock
think it over
give pause (for thought)
עשה (רגע) חושבים
take stock
see also:put out feelers
see the lie (of the land)
see the lay (of the land)
עשתה הערכת מצב
(begin to see) how the land lies
(התחיל לראות) מה פני הדברים
התמונה התחילה להתבהר
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.