תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Time

הזמן

Chapter:

פרק:

Times and Dates

זמנים ומועדים

Section:

מדור:

in the dead of night
באישוֹן לילה
באשמורת התיכונה
בחשכת הליל
בִּדְמִי הלֵיל
the wee hours
השעות הקטנות של הלילה
אשמורת אחרונה
at the crack of dawn
עם הָנֵץ החמה
wake-up call
צלצול השכמה
early riser
early bird
see also:an early bird gets the worm
משכימת/משכימה קום
rise with the lark
keep early hours
קם עם שחר/השכם בבוקר
השכימה קום
come home with the milk
חזר הביתה עם הציפורים
high noon
כחום היום
daylight saving/savings time
שעון קיץ
tell time
tell the time
הֶראָה את/מה השעה
two (one, three, etc…) solid hours
שעתיים תמימות
day by day
day in, day out
מדי יום ביומו
יום יום
בכל יום ויום
year round/all the year round
365 days a year
כל ימות השנה
24 hours a day
24/7
around the clock
כל שעות היממה
מסביב לשעון
night and day
day and night
יומם/יום ולילה
at all times
בכל עת/שעה
every other day
כל שני וחמישי
חדשים/חדשות לַבְּקרים
on the eve of...
אור ליום...
a week from today
in one week’s time
היום בעוד שבוע
leap year
שנה מעוברת
red-letter day
יום חג
the heyday of
תור הזהב
the good old days
those were the days
בימים הטובים ההם
היו זמנים
in this day and age
בימינו אלה
End of Time
אחרית הימים
end of the world
סוף העולם
קץ הימים
Judgement Day
יום הדין
in the bottom of the ninth
the eleventh hour
in the nick of time
בדקה התשעים
ברגע האחרון
:ראו גםהצתה מאוחרת, מעשה ייאוש
on time
in plenty of time
בעוד מועד
all in good time
כל דבר בעִתוֹ
לַכול זמן וָעת
right on time
right on cue
דבר בעִתוֹ
בּוּל בזמן
:ראו גםנפלת לי מהשמיים
on the dot
on time
הגיע בּוּל בזמן
בדיוק נמרץ
על הרגע
it is high time
it is about time
(and) not a moment too soon
(and) not before time
הגיע הזמן
כבר הגיע הזמן
סוף סוף
סוף כל סוף
when the time comes
in due time
in due course
in time
בבוא העת/הזמן
at the latest
לכל המאוחר
sooner or later
במוקדם או במאוחר
(all) at the same time
all at once
בו-בזמן
בו-זמנית
בַּד-בּבַד
בּה-בּעֵת
בְּעֵת וּבְעֹונָה אחת
(הכול) בבת אחת
for ever and ever
forever and a day
to all eternity
מעתה ועד עולם
לעולמי עד
לנצח נצחים
as of now
from now on
מרגע זה
מכאן ואילך
מעתה ואילך
until further notice
עד להודעה חדשה
sine die f (It was put off sine die)
למועד בלתי ידוע
once in a blue moon
once in a long while
פעם ביובל
אחת לשבע שמיטות
It's been ages!
see also:donkey's years
כבר יובלות לא ראיתי אותך!
(זה) עידן ועידנים
spend time on
unlike:trifle away her time
הקדיש זמן
take her time
(עשתה את מעשיה) בשׁוּבָה וַנחת
has time on his hands
עִתותיו בידו
time out
פֶּסֶק זמן
live on borrowed time
חיה על זמן שאוּל
buy time
play for time
ניסה להרוויח זמן
משכה זמן
חיכה שהפריץ ימות
short-lived
קצר ימים
(העניין) לא האריך ימים
כקצף על פני המים
for a while
(ל)שעה קלה
(ל)זמן מה
short-term
קצר מועד
in the long run
בטווח הארוך
time after time
time and time again
again and again
over and over (again)
and so on and so forth
ad libitum
see also:ad nauseam
שוב ושוב
פעם אחר פעם
וחוזר חלילה
dawn to dusk
מבוקר עד ערב
מצאת החמה עד צאת הנשמה
on his own time
unlike:on his own good time
בזמנו החופשי
אחרי שעות העבודה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.