תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Initiative and Action

יוזמה ופעולה

Chapter:

פרק:

Victory and Success

ניצחון והצלחה

Section:

מדור:

win with one hand tied behind her back
beat him/win hands down
it’s a walk-over
ניצחה עם יד אחת קשורה מאחור/מאחורי הגב
ניצח בקלי קלות
ניצחון קל
:ראו גםקלי קלות
שם אותו בכיס הקטן
put to rout
wipe the floor with him
get the better of
beat her hollow
give him a bloody nose
היכה אותו שוק על ירך
הנחילה לו תבוסה מוחצת
הוריד אותה לקרשים
קרעה אותו לִגזרים
:ראו גםעשאו גל של עצמות
win/carry the day
have the upper hand
win out
come out on top
יצאה וידה על העליונה
השיב תשובה ניצַחַת (בוויכוח)
Eat him for breakfast
eat him alive
unlike:eat her up alive
Can eat her for lunch
chewed him and spat him out
אכל אותו בלי מֶלַח
אכלה אותו לארוחת בוקר
אכל אותו חי
:ראו גםקלי קלות
run circles around
knock the spots off her
שם אותה בכיס הקטן
קטן עליה
Leave them in the dust
השאירה אותם הרחק-הרחק מאחור
have the final say/word
אמר את המילה האחרונה
have the last laugh
(בסוף הוא) צחק אחרון
:ראו גםצוחק מי שצוחק אחרון
mind over matter
נצחון הרוח על החומר
win by default
ניצחון טכני
landslide victory
clean sweep
ניצחון מוחץ/סוחף
touché
אחת-אפס
with a bang
with flying colors
in a big way
קצר הצלחה כבירה
עשתה את זה בגדול
יצא גדול
meet with success
has made it
make it big
do well
going places
going up in the world
נחלה הצלחה
שיחק אותה
עשה חיל
on the way up
a rising star
כוכבו דרך/עלה
Every dog has his day
אין לך אדם שאין לו שעה
riding the wave of success
נישאה על גלי ההצלחה
ניצֵל את הצלחתו
riding high
נישאה על גלי… (אהדה, הצלחה)
everything turns up trumps with him
whatever he touches turns to gold
has a Midas touch
כל אשר יעשה יצליח
הברכה שורה בכל מעשיה/מעשי ידיה
דרכּוֹ סוּגָה בשושנים
:ראו גםשיחקה לה השעה
fall on her feet
come up smelling like roses
נופלת (תמיד) על הרגליים
הסתדר על הצד הטוב ביותר
see (something) through
unlike:see through (something)
bring off (something difficult)
bring to fruition
הביאה לידי גמר (מוצלח)
בירך על המוגמר
:ראו גםסגר מעגל, נשא פרי
pull it off
he did it
עשה את זה
הדבר עלה בידה
be in the right
הצדק עימו
bring down the house
get a standing ovation
זכה לתשואות סוערות
sell like hot cakes
נחטפו כמו לחמניות טריות
נמכרו כמו גרעינים
box-office success
a runaway hit
שובר קופות
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.