תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Time

הזמן

Chapter:

פרק:

Waiting, Delay, Wasting Time, Being Late

המתנה, עיכוב, בזבוז זמן, איחור

Section:

מדור:

‘til/till/until hair grows on your palm
‘til/till/until the cows come home
ad calendas graecas
when pigs begin to fly
’til/till/until Doomsday
wait for all eternity
till/when hell freezes over
it will be a cold night in hell before...
don’t hold your breath
that’ll be the day
don’t/I wouldn't bank/bet/count on it
fat chance
dream on
not on your life
you can whistle for it
עד שיעלו עשבים בִּלְחייך
עד שיבוא המשיח
עד ימות המשיח
עד קץ הימים
(חכה) עד בּוֹש
כשלסבתא יהיו גלגלים
אתה יכול לחכות
את יכולה לחלום
זה לא יקרה
בחיים לא
בטח, בטח
בחלום הלילה (בצאת הכוכבים)
עד יעלה חמור בסולם
עד שיבוא אליהו
:ראו גםבשום אופן לא
not in my lifetime
לא בקדנציה שלי
it takes time
אורך/לוקח זמן
נמשך די/הרבה זמן
ad infinitum
עד אין קץ
drag on (endlessly)
for hours on end
(go) on and on
נמשכה בלי סוף
(נמשך) שעות על שעות
עד אין סוף
without let
on and on
בלי הפוגה
בלי הרף
בלי חשֹך
בלי הפסק
at a snail’s pace
really took his time
(עשה משהו) בקצב של צב
(we’ll never make it) at this rate
בקצב הזה
אם נמשיך ככה (אם נמשיך ככה לא נגיע אף פעם)
for now
for the time being
as yet
לעת עתה
לפי שעה
put him on ice
שֹם על אש קטנה
:בשונה משלחה אותו למקרר
the off season
העונה המתה
silly season
the doldrums
עונת המלפפונים
bide his time
lie low
ציפה/חיכה לִשעת כושר
התאזר בסבלנות
lie in wait
cast about for (He will cast about for an opportunity to wipe you out.)
חיכתה לו בפינה/בסיבוב
ארב לו
שכבה במארב
עשה לה אַמבּוּש
kill time
pass the time
time hangs heavy/heavily on her hands
while away the time
הרגה (את ה)זמן
העביר את הזמן
הפיגה את השעמום
חימם את הכיסא
:ראו גםבאפס מעשה
(utter) waste of time
ביטול זמן
בזבוז זמן
:ראו גםעמל שווא
trifle away/waste her time
unlike:spend time
הוציאה זמנה לבַטָלָה
hanging out
יושבים על הברזלים
short-timer’s chart (US Army)
cross out the days
טבלת יאוש
the penny dropped
it (finally) clicked
הצתה מאוחרת
נפל האסימון
:ראו גםקשה תפיסה
Queen Anne is dead
What else is new?
No kidding!
Where have you been?
Wakey-wakey
גילה את אמריקה
בוקר טוב אליהו!
:ראו גםנפקחו עיניו
miss the boat
miss the bus
איחרה את הרכבת
החמיץ את שעת הכושר
איחר את המועד
:ראו גםבדקה התשעים
miss the train
איחרה לרכבת (לנסיעה)
too little too late
מעט מדי ומאוחר מדי
עכשיו נזכרת?
better late than never
מוטב מאוחר מאשר לעולם לא
it won't do
אין די בכך
זה לא מספיק
like mustard after meat
like a Christmas tree after Christmas
shut the stable door after the horse has bolted
עבר זמנו בטל קרבנו
סגרה/נעלה את (דלתות) האורווה אחרי שהסוסים ברחו
איחר את המועד
כמו אתרוג/אתרוגים אחרי (חג ה)סוכות
:ראו גםאבד עליו כלח
I beg your indulgence
please bear with me
נא להתאזר בסבלנות
in our own (good) time
unlike:on his own time
בזמן ובמקום שנמצא לנכון
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.