תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Time

הזמן

Chapter:

פרק:

Dying and Death

גסיסה ומוות

Section:

מדור:

his days are numbered
her time is drawing near
ימיו ספורים
קרבו ימיה למות
his hour/time has come
her time is up
has run his course
it's curtains for her
באה/הגיעה שעתו
מלאו ימיה
on her deathbed
at death's door
have one foot in the grave
על ערש דווי
שׁכִיב מְרַע
על סף המוות
עם רגל אחת בקבר
death rattle
חרחורי גסיסה
(in) the throes of death
ייסורי/חבלי גסיסה
חבלי מוות
(draw her) last breath
unlike:at its last gasp
נשימתה האחרונה
(famous) last words
unlike:final word
מילותיו האחרונות (והמפורסמות)
cash in his chips
meet her Maker
snuff out
go the way of all flesh
be no more
buy the farm
be gathered to his fathers (archaic)
depart this life
kick the bucket
peg out
breathe his last
give up the ghost
go to Heaven
join the (great) majority
return to dust
pass away
go to the Happy Hunting Grounds (in the sky)
shuffle off this mortal coil
buy it
הלך לעולמו
הלכה בדרך כל הארץ
הלך בדרך כל בשר
הלכה לעולם שכולו טוב
ירד דוּמָה
שבקה חיים לכל חי
נפח את נשמתו/נפשו
יצאה נשמתה
החזיר נשמתו לבורא/לבוראו
הסתלקה לעולם האמת/מן העולם
התבקש בִּישיבה של מעלה
התבקשה לפמליה של מעלה
שכבה עם אבותיה
נאסף אל עמיו/אבותיו
below ground
six feet under
laid to rest
pushing up the daisies
מוטל תשע אמות באדמה
שוכן עפר
בר-מינן
מריח את הפרחים מלמטה
as dead as a dodo/a doornail
מת ולא יקום עוד
מת לגמרי
untimely end/death
an early grave
מוות בטרם עת/בלא עת
cut down in the prime of (her) life
נקטף/נגדע בִּדמי ימיו
נקטפה/נגדעה בעודה באִיבּה
באביב ימיו
sudden death
מיתה חטופה
מוות פתאומי
painless death
die in his sleep
מיתת נשיקה
die in harness
מת באמצע העבודה
עבדה עד הרגע האחרון
commit suicide
take her own life
do/make away with herself
טרף נפשו בכפו
:בשונה משמה את נפשה בכפה
איבדה את עצמה לדעת
שם קץ לחייו
שלחה יד בנפשה
קיפד את חייו (במו ידיו)
lose his life
קיפחה את חייה (למשל, בתאונה)
break his neck
see also:breakneck speed
שבר את מפרקתו
perish by the sword
מתה בחרב
fall in battle / in defense of his country
die a hero's death
give his life for his country
bite the dust
נפל חלל
נפלה על משמרתה
נפל במילוי תפקידו
מות גיבורים
מסרה את נפשה על הגנת המדינה
blood bath
מרחץ דמים
death toll
קציר/מחיר דמים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.