תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Problems

צרות

Chapter:

פרק:

Hopelessness

ייאוש

Section:

מדור:

lose heart/hope
give up hope
abandon all hope
be off the boil
תפס ייאוש
אמרה נואש
ידיו רפו
יצא/ה לה הרוח מהמפרשים
רוחו נפלה
אומץ ליבה/רוחה עזבה
כלאחר ייאוש
כלו כל הקיצין
חלשה דעתו
:ראו גםקיצצה את כנפיו
his heart sank
נפל ליבו בקִרבּוֹ
her face fell
פניה נפלו
קדרו פניה
נתכרכמו פניו
her/the world crashed about/around her ears
חשך (עליה) עולמה
give up
throw up his hands
throw in the towel
cave in
lose heart
הרים ידיים
אמרה נואש
give up on him
(decide he's) beyond help
(decide she's) too far gone
נואשה/התייאשה ממנו
משך ידיו ממנה
החליטה שהוא חסר תקָנה
החליט שאין מה לעשות איתה
a hopeless case
a goner
a dead duck
beyond repair
מקרה אבוד
חסר תקָנה
אין לו תקנה/תקווה
all her hopes were dashed
נחלה מפח נפש
יצא בפחי נפש
נכזבה תוחלתה
אפסה תקוותה
Slough of Despond
depths of despair
יָווֵן המצולה
תהומות הייאוש
O ye of little faith!
קטני אמונה!
Will the last one out turn off/out the lights?
האחרון יכבה את האור
(take a) long shot
see also:a stab in the dark
outside chance
on the off chance
סיכוי קלוש
(נאחז ב)תקווה קלושה
grasp/catch/clutch at a straw/at straws/at any straw
like a drowning man clutching/grasping at straws
כטובע הנאחז בקש
desperate act
out of desperation
last-ditch attempt/effort
when all seems lost
a Hail Mary
מעשה ייאוש
כלאחר ייאוש
ניסיון/מאמץ אחרון
I don't know what the world is coming to
מה יהיה הסוף?
אנה אנו באים?
it won't work
זה לא יילך
it can't be helped
see also:that’s the way the cookie crumbles
אין מה לעשות
אין מנוס
:ראו גםככה זה בחיים
throw up the game
sign off I
abandon the battlefield
נטש את המערכה
prophet of doom
a Jeremiah
a Cassandra
רואה שחורות
נביא חורבן/זעם
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.