תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

לדף הבא >

Miscellaneous

שונות

Chapter:

פרק:

Miscellaneous

שונות

Section:

מדור:

one thing leads to another
מִן הוֹן להוֹן
מעִניין לעִניין
העניינים התגלגלו
The Fourth Estate
המעצמה השביעית (העיתונות)
yellow journalism
tabloids
עיתונות צהובה
in vogue
all the rage
the rage of the season
the last word in...
the latest
הצעקה האחרונה
way of life
אוֹרַח/סגנון חיים
אָרחוֹ ורִבעוֹ
home-body
a stay-at-home
יושב אוהלים
אוהבת בית
אשרי יושבי ביתך
לא זז מהבית
wide open
פתוח לרווחה
the undersigned
באה על החתום
sick jokes
בדיחות זוועה
in camera
see also:behind closed doors
בדלתיים סגורות
:ראו גםהסתגר בדל"ת אמות
by a mile
בהפרש גדול/משמעותי
the Holy See
הכס הקדוש
dress rehearsal
חזרה גנרלית/כללית
contingent upon
מותנה ב...
תלוי ב...
a chicken in every pot
מכונית לכל פועל
closed circuit
מעגל סגור
:בשונה ממעגל קסמים
personal touch
his own little tuppeny-worth
הוסיף נופך משלוֹ
go to court
פנתה לערכאות
too numerous to mention
רבים מִסְפוֹר
mix/shuffle the deck/cards
לטרוף קלפים
set/put it on the fire/gas
put (the kettle) on
שפתה על הכירה/כיריים
שם על האש
wet paint
צבע טרי/לח
the order of the day
צו השעה
head hunter
צייד כשרונות
a lead
קצה חוט
indelible impression
רושם בל יימחה
:ראו גםהטביעה חותמה
bone-dry
יבש כמו מדבר
pitch black
pitch dark
חושך מצריים
as black as coal/soot
שחור כעורב/כפחם/כדיו/כזפת
שחור משחור
brush up (a language/his math)
ריענן את ידיעותיו
next of kin
שְׁאֵר בשר
human-interest story
touching story
סיפור מהחיים
סיפור אנושי מזעזע/נוגע ללב
get into the habit of
take up (only for a hobby)
עשתה לה (ל)מנהג
along these lines
ברוח זו (שמעתי כבר דברים ברוח זו)
please God/G-d
God/G-d willing
אם ירצה השם
with God’s help
בעזרת השם/בסיעתא דשמיא/בס"ד
בעזרת האל (יאמרו מי שאינם יהודים)
for that matter
אם כבר
אז אם כבר
inter alia
בין השאר
whether or not
בין שכן ובין שלא
בין אם כן ובין אם לאו
all kidding aside
jokes/joking apart/aside
צחוק בצד
for good measure (In addition to dessert, they served chocolate for good measure.)
נוסף על כך
חוץ מזה
לא זו בלבד (אלא ש)
would not come/go amiss
לא יזיק (קצת חנופה לא תזיק)
אף פעם לא מזיק
by the way
דרך אגב
and what not
ומה לא (קניתי לו צעצועים וממתקים ומה לא)
many a time
לא אחת
What's up?
What's cooking?
מה העניינים?
מה חדש?
מה נשמע?
run-of-the-mill
מן השורה
:ראו גםאדם מן השורה
last but not/by no means least
אחרון אחרון חביב
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.