תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Nuisances

טרדנים ומעצבנים

Section:

מדור:

a pain in the neck
a pain in the ass (crude)
see also:a thorn in his side
טרדנית ידועה
קוץ בתחת
נודניק עולמי
מכה שלא כתובה בתורה
wise guy
smart guy
smart aleck/alec
smart ass (crude)
know-it-all
smarty-pants
wisecracker
חכם בלילה/חכמולוג
אוֹבֶּר חוּכֶם
be a Monday-morning quarterback
have twenty-twenty hindsight
wise after the event
חכם לאחר מעשה
(Why don't you) pick on someone your own size?
חכם/גיבור על חלשים
back-seat driver
טייס משנה
גלגל עֵזֶר
pet peeve/beef
bugbear
אפשר לקבל מזה אולקוס
:ראו גםקוץ בתחת
it can drive you to drink/up the wall
it gives him the screaming abdabs/heebie-jeebies
אפשר לקבל מזה פלטפוס/חום/חררה
זה יכול לשגע פילים/זה משגע פילים
nerve-wracking
מורט עצבים
:ראו גםכארי בסוגר
she needs it like a hole in the head
see also:has other fish to fry
היא צריכה את זה כמו חור בראש
get on his nerves
get his dander up
set his teeth on edge
drive him mad/nuts
drive her round the bend
drive him up the wall
piss her off
raise his hackles
his hackles rise
get in her hair
get his goat
bring out the worst in him
get under her skin
עלה לו על העצבים
הוציאה אותו מהכלים
העלה/הביא לו את הסעיף
הוציא אותה מדעתה
הטריפה את דעתו
העביר אותה על דעתה
הביאה לו קריזה
שיגעה לו את השכל
:ראו גםהקפיץ לו את הפיוזים
stick to her like glue/a leech
נדבקה אליו כמו דבק/כמו ספחת
התעלקה עליו
lead her a (merry) dance
טרטר אותה
make her life miserable/a misery
עשתה לו את המוות
ירד לחייה
מיררה את חייו
הוציא לה את הנשמה
talk his head/ears off
buttonhole her
ייבשה/זיבלה/שיגעה/ניפחה לו את המוח/שכל
בלבל (לה) את המוח
קשקשה בקומקום
be on her back
ישב לה על הראש
breathe down his neck
נשפה בעורפו
be under foot/under her feet
הסתובב לה בין הרגליים (והפריע)
פלש לטריטוריה שלה
הסיגה את גבולו
out of spite
(עשה משהו) דווקא ד/להכעיס
עשה לה דווקא
don't push your luck
unlike:don't try your luck
watch it!
אל תתחיל איתי
תיזהרי ממני
אל תמתח את החבל יותר מדי
give me a break
get off my back
knock it off
leave me alone
רד ממני
תני לי מנוחה
be a bother
היה עליה לטורח
play gooseberry
החזיק (להם) את הנר
:ראו גםגלגל/אופן חמישי בעגלה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.