תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Obedience, Submission, Flattery

ציות, הכנעה, חנופה

Section:

מדור:

a cat's paw (make someone a cat's paw)
see also:a doormat
כלי שָרֵת (עשה אותו כלי שרת שלו)
עושה דבָרוֹ
עֶבֶד נִרצָע
שִפחה חרוּפה
נושא כליו
"שפוּט" שלה
be at his beck and call
be under her thumb
do as he bids
wait on him hand and foot
be at her service
סרה לפקודתו
מוכן ומזומן לשרתה
עמדה עליו לשרתו
כִּירכּר סביבה
רקדה סביבו
apple polisher
yes man
bootlicker
toady
brown-noser
מלחך פִּנכּה
אומר הן
יֶס-מֶן
Lick the dust
spread/lay it on thick
bow and scrape
suck up to
kowtow to
ליחֵך את עפר רגליו
:בשונה מעפר לרגליו
ליקוּק תחת
curry favor
עשה לה חיינדָלֶך
התחנחנה אליו
do his dirty work for him
pull her chestnuts out of the fire
see also:go out on a limb
עשתה בשבילו את העבודה השחורה
חָתָה/הוציא בשבילה את הערמונים מהאש
can twist him around her little finger
יכול לסובב אותה סביב האצבע הקטנה
putty in his hand
כחומר ביד היוֹצר
order him around
חילק לו פקודות
טִרטרה אותו
play second fiddle to
ניגן כינור שני
make way for
make room for
stand aside for
give way to
keep out of the/her way
פינה לה דרך
פינתה לו מקום
סר מדרכה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.