תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Verbiage and Style

מלל וסגנון

Section:

מדור:

catch phrase
אִמְרַת כנף
figure of speech
ביטוי ציורי
a household word
מילה שגורה על כל לשון
coin a phrase
טבע אימרה/ביטוי
to coin a phrase (I had to find out the hard way, to coin a phrase.)
as the saying goes
כמו שאומרים
כמו שנהוג לומר
hard to get your tongue around it
it's a (real) tongue-twister
אפשר לשבור את השיניים עם המילה הזאת
have the gift of the gab
קל-לשון
קל-דיבור
flowery language
high brow
highfalutin’ language
דיברה גבוהה גבוהה
סגנון נמלץ
לשון מסולסלת
מילים/שפה של בית מרקחת
מילים מפוצצות
לתפארת המליצה
:ראו גםמדור 15 "גאוותנות"
speak off the top of her head
speak extempore
speak off the cuff
answer point-blank
דיבר מהראש
שלפה מהשרוול
ירה מהמותן
:ראו גםבלהט הרגע
off the record
לא לציטוט
sharp tongue
לשון חדה כְּתַעַר
לשון מצליפה כַּשוֹט
:ראו גםהצליף בה בלשונו
talk like a fishwife
דיברה בשפה של שוּק
swear like a trooper
קילל כמו מַלָח
ניבלה את פיה
foul mouth
bad language
effing and blinding
talk billingsgate/his language is real billingsgate
ניבול פה
יש לו פה מלוכלך
cut into a conversation
break in on (them/their conversation)
התפרץ לשיחה
התערבה בשיחה
קטע את השיחה
cut him short
talk over her
קטעה/שיסעה את דבריו בגסות
התפרץ לדבריה
put in writing
commit to paper
put it down in black and white
put pen to paper
העלתה על הכתב/על הנייר
שם בכתובים
make a speech
deliver an address
נשא נאום
Speak up!
We can't hear you!
חזק יותר!
הרימי את הקול!
לא שומעים!
at the top of his voice
במלוא גרונו
בקולי קולות
much ink has been spilled
הרבה דיו נשפך/ה (על עניין זה)
רבות נכתב על כך
speak of the devil (he's sure to appear)
מדברים על המשיח/החמור
pep talk
שיחת מוטיבציה
talk nineteen to the dozen
let his tongue run on
running off at the mouth
talk a blue streak
be a chatterbox
verbal diarrhea
talk the hind leg/s off a donkey
דיברה בצרורות
נטל תשעה קבין של שיחה
כמעיין המתגבר
הרבתה להג
קשקש בקומקום
דיברה/קשקשה בלי סוף
הפליג בדיבורים/בדבריו
הכבירה מילים
:ראו גםדברים בטלים
can’t get a word in edgewise
אי אפשר להשחיל מילה
tell me about it
you took the (very) words out of my mouth
two minds with but a single thought
my thought/s exactly
הוצאת לי את המילים מהפה
current affairs/events
ענייני דיומא
דברים שעל סדר היום
(ענייני) אקטואליה
chit-chat
small talk
idle talk
natter
prattle
yackety-yak
(ניהלו) שיחת חולין
על דא ועל הא
talk of the town
שיחת העיר/היום
היה לשיחה בפי כול
speak out
speak your mind
let's have/hear it
fire away
out with it
פתחי פיך ויאירו דברייך
בוא נשמע
air his (problems/grievances)
נתן ביטוי (למצוקותיו)
:ראו גםאמר את אשר על ליבו
pour his heart out
confide in
see also:take her into his confidence
bare her soul
שפך את ליבו (באוזני...)
פתחה את סְגוֹר ליבה בפני
הביע את רחשי ליבו
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.